Trace eller log egenskaber på en web control eller klasse:

public void ObjectPropertiesTracer(object o)

        {

            Trace.IsEnabled = true;

            System.Reflection.PropertyInfo[] pi = o.GetType().GetProperties();

            Trace.Write("<==== PROP START ====>");

            foreach (System.Reflection.PropertyInfo p in pi)

            {

                Object tempo = p.GetValue(o, null);

                if (tempo == null){Trace.Write(p.Name, "null");}

                else{Trace.Write(p.Name, tempo.ToString());}

            }

            Trace.Write("<==== PROP SLUT ====>");

        }

Og kaldet er:

  1. ObjectPropertiesTracer(p); -- p er en klasse
  2. ObjectPropertiesTracer((object)Button1);