SQL know-how

Kontakt


Find bruger definerede funktioner eller Stored Procedure relater til en tabel i database.

Når man vil gerne rette i en database tabel, det er rar at kende de afhænge objekter(For eks. bruger definerede funktioner eller Stored Procedure). sp_help eller sp_depends er ikke altid behjælpelig nok, men nedenstående giver mere:

SELECT DISTINCT o.name ,o.xtype

FROM syscomments c

INNER JOIN sysobjects o ON c.id=o.id

WHERE c.text LIKE '%tabelnavn%'

Start