SQL know-how

Kontakt


Sådan finder du hurtigt frem til alle de tabeller i databasen der ikke har en præmie nøgle!

select name FROM SysObjects WHERE xtype='U' AND id NOT IN (SELECT parent_obj FROM SysObjects WHERE xtype='PK')

SysObjects indeholder en række for hvert objekt i databasen inklusiv ’views’, ’stored procedures’, system tabeller og mere. ’U’ referer til de tabeller brugeren har oprettet og ’PK’ referer til præmier nøglen.

Start